CALPEDA PUMPS (ITALY)

คาลปีด้า คือผู้วิจัยพัฒนาและ ผลิตเครื่องสูบน้ำและระบบ ชั้นนำ จากทวีปยุโรป เพื่อใช้งานสำหรับ ภาคอุตสาหกรรม ระบบส่งน้ำอาคาร ระบบเกษตรชลประทาน ระบบการระบายและ บำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งระบบภายในบ้านพักอาศัย ซึ่งมีสายการผลิต มากกว่า 2,000 ชนิดของเครื่องสูบน้ำ โดยได้มีฐานการผลิตที่เมือง Montorso Vicentino (Vicenza) บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ในประเทศอิตาลี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ /Range

  • - เครื่องปั๊มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยว และใบพัดคู่

Single and twin impeller centrifugal pumps

รุ่น C
รุ่น C

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ใน ตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับ เข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพ ยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive เหมาะสำหรับ งานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 250 ลิตรต่อนาที มีให้เลือก ทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สาย 3 สาย

press to zoom
รุ่น N,N4
รุ่น N,N4

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว ชนิดแยกประกอบเครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์ ได้ทั้งรอบช้า หรือเร็ว 1450 - 2900 รอบต่อนาที เหมะสำหรับ งานส่งน้ำ ขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบายความร้อน ด้วยน้ำ งานระบบสระว่ายน้ำ และงานระบบอื่นๆ ปั๊มน้ำได้มากถึง 8000 ลิตรต่อนาที มีให้เลือกทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง สเตนเลส End-suction centrifugal pumps EN 733

press to zoom
รุ่น NM, NMD
รุ่น NM, NMD

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวและ ใบพัดคู่ชนิดรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที ปั๊มน้ำได้มากถึง 1100 ลิตรต่อนาที พร้อมมอเตอร์ใน ตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับเข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive เหมาะสำหรับ งานส่งน้ำขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย และงานสูบจ่ายน้ำ อเนกประสงค์ทั่วไป มีให้เลือกทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สายและ 3 สาย

press to zoom
รุ่น NM, NMS (NEW)
รุ่น NM, NMS (NEW)

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที ปั๊มน้ำได้มากถึง 4500 ลิตรต่อนาทีพร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับเข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive หรือ ประกอบมอเตอร์หน้าแปลน เหมาะสำหรับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ งานระบบสระว่ายน้ำ และ งานระบบอื่นๆ มีให้เลือกทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง สเตนเลส พร้อมระบบไฟฟ้า 3 สาย

press to zoom
รุ่น NM4, NMS4 (NEW)
รุ่น NM4, NMS4 (NEW)

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยวชนิดรอบช้า 1450 รอบต่อนาที ปั๊มน้ำได้มากถึง 8000 ลิตรต่อนาทีพร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับเข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive หรือ ประกอบมอเตอร์หน้าแปลน เหมาะสำหรับงานส่งน้ำขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบปรับอากาศ งานระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ งานระบบสระว่ายน้ำ และงานระบบอื่นๆ มีให้เลือกทั้งแบบ เหล็กหล่อ ทองเหลือง สเตนเลส พร้อมระบบไฟฟ้า 3 สาย

press to zoom
รุ่น MXV-B
รุ่น MXV-B

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัด ชนิดแนวตั้งแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับ เข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive เหมาะสำหรับ งานส่งน้ำขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และ งานระบบ หมุนเวียนน้ำร้อน หรือ งานอเนกประสงค์ทั่วไป ปั๊มน้ำได้มากถึง 416 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มสเตนเลสเกรด 304

press to zoom
รุ่น MXV, MXVL
รุ่น MXV, MXVL

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัด ชนิดแนวตั้ง แบบประกอบมอเตอร์หน้าแปลน ได้ทั้งรอบช้าหรือรอบเร็ว 1450 - 2900 รอบต่อนาที เหมาะสำหรับ งานส่งน้ำ ขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา และ งานระบบหมุนเวียนน้ำร้อน ปั๊มน้ำได้มากถึง 1000 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มสเตนเลสเกรด 304 และ 316L

press to zoom
รุ่น MXH, MXHL
รุ่น MXH, MXHL

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัดชนิดแนวนอน แบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับ เข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive เหมาะสำหรับ: งานส่งน้ำขึ้นอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม ยา และงานระบบหมุนเวียนน้ำร้อน ปั๊มน้ำได้มากถึง 416 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มสเตนเลสเกรด 304 และ 316L พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สาย และ 3 สาย

press to zoom
รุ่น MGP
รุ่น MGP

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัด ชนิดแนวนอนแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว เหมาะสำหรับ งานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป หรือ ใช้ในบ้านพักอาศัย ปั๊มน้ำได้มากถึง 120 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนปั๊มเป็น เหล็กหล่อ พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สาย และ 3 สาย

press to zoom
รุ่น MXP
รุ่น MXP

เครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัด ชนิดแนวนอนแบบรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที พร้อมมอเตอร์ในตัว ชนิดประสิทธิภาพสูง IE2 (EFF1) และ พร้อมยกระดับ เข้าสู่ ขั้นประสิทธิภาพยอดเยี่ยม IE3 (Premium Efficiency) ได้ทันที เมื่อใช้ร่วมกับ อุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบมอเตอร์ Variable Speed Drive เหมาะสำหรับ งานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ทั่วไป หรือใช้ในบ้านพักอาศัย ปั๊มน้ำได้มากถึง 120 ลิตรต่อนาที ตัวเรือน:ปั๊มสเตนเลสเกรด 304 พร้อมระบบไฟฟ้า 2 สาย และ 3 สาย

press to zoom
  • - เครื่องปั๊มน้ำชนิดหลายใบพัด

Multi-stage pumps