top of page

EBARA PUMPS

     บริษัท เอบาร่า คอร์ปเปอร์เอชั่น จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1912 ในประเทศญี่ปุ่นและปัจจุบัน เอบาร่า คอร์ปอเรชั่น เป็นกลุามบริษัทผู้ผลิตปั๊มน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

     สำหรับในประเทศไทย สินค้าเอบาร่า(Ebara) ได้มีการจำหน่ายและใช้งานตามโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 40 ปี อีกทั้งบริษัทฯ เอง ได้มีการวางแผน และพัฒนาบุคคลากรสำหรับงานซ่อม และให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นั้นจึงทำให้มั่นใจถึงเครื่องสูบน้ำที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ของเอบาร่า (Ebara) รวมถึงบริการหลังการขาย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป๋นอย่างดี

CAST IRON PUMPS.

​​
เครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากเหล็กหล่อ เหมาะสำหรับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไปซึ่งครอบคลุมถึงงานสูบน้ำที่ต้องการปริมาณน้ำน้อย จนถึงมาก โดยมีให้เลือกหลายรุ่น หลายขนาดตามความต้องการ

STAINLESS STEEL PUMPS.

​​
เครื่องสูบน้ำที่ชิ้นส่วนสัมผัสน้ำผลิตจากสแตนเลส เหมาะกับงานสูบน้ำสะอาดทั่วไปที่ต้องการ โดยมีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด

bottom of page